Projekts

Kopš 2014. gada 1. janvāra Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta atrodas Eiropas kultūrpolitikas, Eiropas sabiedrības un mediju fokusā. Par godu šim prestižajam notikumam, biedrības “Digitālais Centrāleiropas un Austrumeiropas forums” (DiFMOE, Minhenē) vadībā ir apvienojušies kultūras un zinātnes institūti no Vācijas, Latvijas, Austrijas un Slovākijas, lai visiem vēstures interesentiem atklātu īpašu kultūras mantojumu, kurš būs pieejams jebkurā brīdī, bez maksas un neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas. Multietniskā un daudzvalodīgā pilsētas vēsture Jūsu rakstiskajās un vizuālajās liecībās. Tas kļuvis iespējams pateicoties Rīgā radītā vai uz Rīgu attiecinātā rakstiskā un vizuālā kultūras mantojuma izlases digitalizācijai, kas veikta, ņemot vērā pilsētā dažādos laikos dzīvojušo tautu, konfesiju un valodu vēsturi.
Materiāli koncentrējas uz laika posmu no 17. gadsimtam līdz 20. gadsimta pirmajai pusei.
Izvēlētie nosaukumi pārsvarā ir tie, kas ir drukāti Rīgā. Apmeklētāji šeit vai atrast periodiku

07
– žurnālus, laikrakstus, adrešu grāmatas, kalendārus, biedrību ziņojumus un gada grāmatas – tāpat arī monogrāfijas un vairāku sējumu rakstu valodas mantojumu: zinātnisko literatūru, mācību un zinātniskās grāmatas, garīgo literatūru, pagānisko tautas literatūru, daiļliteratūru un daudz ko citu. Īpaši interesanti un lielā izvēlē ir pieejami darbi par Rīgas pilsētas, kā arī Livonijas vēsturi un iedzīvotājiem. Periodikas un monogrāfiju krājumu papildina vēsturisku vizuālo materiālu kolekcija.

 

DIE DIGITALE STADTBIBLIOTHEK