Bibliotēka > Vizuālo materiālu krājums

Vēsturisko vizuālo materiālu krājums ir lieliska alternatīva tiem vēstures interesentiem, kas nevēlas iedziļināties zinātniskajās publikācijās. Krājums sniedz mums iespēju gūt tiešu un aizraujošu pagājušo laiku un mūsdienu salīdzinājumu.
Mēs vēlamies sniegt savu ieguldījumu, lai šī gada kultūras galvaspilsētas iedzīvotāji un tās viesi gan no Latvijas, gan ārzemēm būtu papildus interesi un iedziļinātos šīs aizraujošās pilsētas vēsturiskajā apbūvē un kultūras vēsturē. Vizuālo materiālu kolekcijā (pastkaršu krājumā) dažādos laikos un perspektīvās ir attēloti ne tikai tipiskākās ēkas, pieminekļi, laukumi, pilsētas ainavas, bet arī skaistas ilustrācijas no Rīgas vēstures un vēsturiski pilsētas iedzīvotāju ikdienas dzīves momentuzņēmumi.
 
Vēsturisko pastkaršu krājumu papildina maza pilsētas karšu un zemes plānu kolekcija.
 
Visi oriģināli mūsu digitālajā vizuālo materiālu krājumā nāk no Ziemeļaustrumu Eiropas/ ziemeļaustrumu vācu kultūras un vēstures institūta (Lineburga).

DIE DIGITALE STADTBIBLIOTHEK